Data Pegawai

Cari Data
Displaying 71-80 of 123 results.
alt Nama Lengkap : Prof. Dr. MUHAMMAD FAUZAN S.H., M.Hum.
NIP : 196505201990031003
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : Dr. KARTONO S.H., M.H.
NIP : 196507031990031001
Golongan : (IVB) Pembina Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : HARTONO S.H.
NIP : 196508211988031002
Golongan : (IIIC) Penata
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : KUAT PUJI PRAYITNO S.H., M.Hum.
NIP : 196508291990021002
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : AGUS MARDIANTO S.H., M.H.
NIP : 196508312003121001
Golongan : (IIIA) Penata Muda
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : WEDA KUPITA S.H., M.H.
NIP : 196510281990021001
Golongan : (IIIB) Penata Muda Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : ABDUL KARIM S.Sos.
NIP : 196512162007101001
Golongan : (IIIB) Penata Muda Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : LUNA HERAWATI
NIP : 196602181987032001
Golongan : (IIIC) Penata
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : ANI SUWARNI S.E.
NIP : 196603201990032001
Golongan : (IIIB) Penata Muda Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : SURATNI
NIP : 196701041988032001
Golongan : (IIIB) Penata Muda Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :