Data Pegawai

Cari Data
Displaying 41-50 of 123 results.
alt Nama Lengkap : MOCH. SOBERI
NIP : 196101011981031017
Golongan : (IIIB) Penata Muda Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : SANYOTO S.H., M.Hum.
NIP : 196101231986011001
Golongan : (IVB) Pembina Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : I KETUT KARMI NURJAYA S.H., M.Hum.
NIP : 196105201987031002
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : Dr. SETYA WAHYUDI S.H., M.H.
NIP : 196105271987021001
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : RADISAN
NIP : 196106221989031001
Golongan : (IIB) Pengatur  Muda Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : ETI PURWIYANTININGSIH S.H., M.H.
NIP : 196107071988032002
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : CIPTO WALUYO
NIP : 196108051981031002
Golongan : (IIIB) Penata Muda Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : SUYADI S.H., M.Hum
NIP : 196110101987031001
Golongan : (IVB) Pembina Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : TENANG HARYANTO S.H., M.H.
NIP : 196206221987021001
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : SOKHIBUN S.H.
NIP : 196209121987031001
Golongan : (IIIB) Penata Muda Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :