Data Pegawai

Cari Data
Displaying 21-30 of 123 results.
alt Nama Lengkap : EDY SUWITO S.H.
NIP : 195802281981031004
Golongan : (IIIB) Penata Muda Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : SRI RAHAYU S.Sos.
NIP : 195803231983032003
Golongan : (IIIB) Penata Muda Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : Drs. ZAENAL ABIDIN
NIP : 195805111986011001
Golongan : (IIID) Penata Tingkat I
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : Drs. ANTONIUS SIDIK MARYONO S.H., MS.
NIP : 195809051986011001
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : Dr. ARIEF SURYONO S.H., M.H.
NIP : 195809291987021001
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : SUKIRMAN S.H., M.Hum
NIP : 195810061984031001
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : HANDRI WIRASTUTI SAWITRI S.H., M.H.
NIP : 195810191987022001
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : SUPRIYANTO S.H., M.H.
NIP : 195812011986011002
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : EDI WALUYO S.H., M.H.
NIP : 195812221988101001
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :

alt Nama Lengkap : MUKHSINUN S.H., M.H.
NIP : 195902121987021001
Golongan : (IVA) Pembina
Unit :
Jenis Pegawai :